• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • VKonkatke
  • Instagram
  • Odnoklassniki

Պետական կառուցվածքը

Զբոսաշրջության և պատմական ժառանգության պահպանության ոլորտի պետական կառավարման մարմինը

ԼՂՀ-ում տուրիզմի կառավարման գործառույթը պետական մակարդակով դրված է  ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության կազմում գործող զբոսաշրջության վարչության վրա:  ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչությունը մշակում է ծրագրեր ԼՂՀ կառավարության որոշումներից ելնելով, մասնակցում է զբոսաշրջության ոլորտում այլ նորմատիվ ակտերի մշակմանը, իրականացնում է գիդերի սերտիֆիկացումն ու լիցենզավորումը, ինչպես նաև հյուրանոցային ոլորտի օբյեկտների լիցենզավորումն ու դասակարգումը: Վարչությունը զբաղվում է նաև ԼՂՀ տարածքում պատմաճարտարապետական հուշարձանների հետազոտությամբ, պահպանմամբ և վերականգմամբ,  այն կառավարում է արգելոցները և հատուկ հսկողության տակ գտնվող տարածքները: Վարչության հիմնական գործառույթներից մեկը ԼՂՀ բարենպաստ իմիջի ստեղծումն է` ինտերնետային կայքերի միջոցով, գրքույկների, բուկլետների, քարտեզների և ուղեցույցների հրապարակմամբ: Վարչությունը նաև կազմակերպում է ԼՂՀ մասնակցությունը միջազգային տուրիստական ցուցահանդեսներին, գովազդում է ԼՂՀ զբոսաշրջային ռեկրեացիոն ռեսուրսները և այլն: Զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության ոլորտի պատասխանատուները.

Սերգեյ Շահվերդյան

ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ

 

Էլ. հասցե` info@tourismdept.nkr.am

 

 

 

 

 

 

 

Մարտին Առուշանյան

 

 

Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների, ծրագրերի և վերահսկողության բաժին 

 

Սերգեյ Սարգսյան 

Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների, ծրագրերի և վերահսկողության բաժնի պետ  

 

Էլ. հասցե` tur.sergey@tourismdept.nkr.am

                sergej23sargsjan@rambler.ru